Tjenesteleveranse Gildebo

Fra våren 2018 er Kigok engasjert for å levere tjenester til den kommunale boligstiftelsen Gildebo.

Tjenestene omfatter kontakt med leietakere, forvalting av leiekontrakter og organisering av vaktmestertjenester.

Gildebo Boligstiftelse på Inndyr

Gildebo er en boligstiftelse, stiftet av Gildeskål kommune.

Gildebo eier pr. i dag 28 leiligheter. Hovedtyngden er på Inndyr, men det er også leiligheter på Sandhornøy og Nygårdsjøen.

Leilighetene er enten 2- roms eller 3- roms leiligheter.

I vedtektene til Gildebo er det stadfestet at stiftelsen skal ta spesielt hensyn vanskeligstilte søker. Denne gruppen ivaretas gjennom den kommunale tildelingsgruppen.

Øvrige interessenter kan ta kontakt direkte med Kigok, og søke på ordinær måte.

-->