Restricted Operator`s certificate – ROC

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at de som betjene GMDSS-radioutstyrmå ha et sertifikat. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er etinternasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet.Kurset går over fem dager.Kursdokumentasjon er gyldig i fem år. Kurs/Kompetansebevis.

Short range certificate – SRC/VHF

Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kanbetjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs.Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr skal betjenes av personer som innehar etsertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten.Sertifikatet utstedes …