Brannvernelder

Brannvernloven med forskrift 4 og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset passer for dem som har rolle som brannvernleder eller som har tilsvarende oppgaver gjennom HMS-lovgivningen. Kurset er tilpasset ny forskrift om brannforebygging gjeldende fra 01.01.2016 Kurset går over tre dager.Kursdokumentasjon er gyldig i …

Ergonomi

Kurset gir en innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrifter. Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper som kvalifiserer til å foreta en risikovurdering og foreta ergonomisk rådgivning i tråd med arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter for fysioterapeuter.Kurset går over en dag. Ingen krav til gjentagelse.

Førstehjelpskurs

Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. I dette kurset lærer du både livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Vi har selv utviklet et førstehjelpskurs som blir tilpasset til å dekke skader i risiko på …

HMS-kurs for verneombud

For å møte arbeidsmiljølovens krav skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) har gjennomgått og kan dokumentere HMS-opplæring. Kurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører i virksomheten har innen HMS- arbeidet, og gir deltakerne kunnskap til å kunne være en aktiv bidragsyter i virksomhetens …

HMS-Lederkurs

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder i alle virksomheter skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres, og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS- arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. …